Home Games Általános Szerződési Feltételek

POKERSTARS HOME GAMES – FELHASZNÁLÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban „Szerződés”) határozzák meg a PokerStars Home Games (továbbiakban „Home Games”) nevű online póker szolgáltatásának használati feltételeit, és a Home Games használata előtt a felhasználóknak teljes egészében tanulmányozniuk kell a szöveget. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szerződés jogviszonyt keletkeztet a felhasználó és a Rational Entertainment Enterprises Limited között (továbbiakban „PokerStars” vagy „mi”). Mi üzemeltetjük a www.pokerstars.hu címen található internetes oldalt (továbbiakban „Oldal”), ahol a Home Games elérhető. A jelen Szerződés rendelkezésein túl, kérjük, olvasd el a Végfelhasználói Licencszerződést, az Adatvédelmi Szabályzatunkat, a Pókerszabályokat, a Valódi pénzes tranzakciók és pénzváltás Általános Szerződési Feltételeit és a VIP Klub Általános Szerződési Feltételeit is, valamint az Oldalon időről időre elhelyezett, ezennel e Szerződés részévé tett, továbbá időről időre részedre küldött értesítésben hivatkozott – az Oldalon található játékokhoz és akciókhoz kapcsolódó további szabályzatokat és szolgáltatási feltételeket is! Amennyiben partneri megállapodás van érvényben közted és a PokerStars vagy a cégcsoport egy másik társasága között, amelynek értelmében népszerűsíted az Oldalt weboldalad felhasználói között (továbbiakban „Partneri szerződés”), akkor a Partneri szerződés is részét képezi a jelen megállapodásnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Home Games azzal a céllal készült, hogy hasonló pókeres élményt nyújtson, mint az otthoni játék a barátaiddal. Ennek megfelelően valószínűleg olyan emberekkel pókerezel, akiket ismersz, és egyesekkel vagy akár mindegyikkel fizikailag egy helyen tartózkodsz a játék során. Mivel a PokerStars nem tudja ellenőrizni, hogy minden jogrendszerben legális-e a Home Games, a te felelősséged meggyőződni a játék megkezdése előtt arról, hogy számodra nem törvénytelen a Home Games játék.

Tájékoztatunk továbbá, hogy a PokerStars nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre azért, ha bármely Home Games felhasználó megszegi a jelen Szerződés rendelkezéseit vagy bármely, a PokerStars által a Home Games kapcsán meghatározott szabályzatot vagy szabályt.

A szoftver telepítésekor az „Elfogadom” gombra való kattintással, valamint a Home Games használatával elfogadod a jelen Szerződésben (különös tekintettel a felelősségre vonatkozó fenti bekezdésre), aVégfelhasználói Licencszerződésben, az Adatvédelmi Szabályzatban, a Pókerszabályokban, a Valódi pénzes tranzakciók és pénzváltás Általános Szerződési Feltételeiben és a VIP Klub Általános Szerződési Feltételeiben foglalt általános szerződési feltételeket, amelyek időről-időre frissülhetnek vagy módosulhatnak az alábbi és az azokban foglalt rendelkezésekkel összhangban.

A PokerStars Home Games lehetőséget nyújt számodra, hogy meghívd barátaidat és közeli ismerőseidet egy otthoni játékra, bárhol legyenek is a világban. A Home Games lényege, hogy úgy küzdhettek meg egymással készpénzes játékokban és versenyeken számos pókervariánsban, hogy közben élvezhetik mindazon kényelmet, versenyszellemet és szórakozást, amit az ismerősökkel játszott online otthoni játék nyújt. A Home Games használatával a Home Games szellemiségét kell építened, valamint meg kell felelned annak. A játékosok adatai, a helyezések, a klubstatisztikák és számos más eredmény (a továbbiakban „adat eszközök”) a Home Games-en keresztül kerülnek továbbításra, és kizárólagos céljuk a társasági és versengési élmény fokozása a barátok és közeli ismerősök között. Sem az adat eszközök, sem bármilyen, az adat eszközökből származtatott információ nem adható át egyik klubigazgatónak, tagnak vagy bármely harmadik személynek bármilyen anyagi előny szerzése céljából. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy amennyiben úgy találja vagy azt gyanítja, hogy a Home Games szellemiségét megsértették, vagy ha bármilyen adat eszközt vagy az adat eszközből származtatott információt anyagi haszonszerzés céljából használtál fel, ilyen esetben saját hatáskörében a Home Games-hez való hozzáférésedet bármikor megszüntesse és/vagy az érintett klubot bezárja.

1. Definíciók és értelmezés

 1. A Végfelhasználói Licencszerződésben meghatározott kifejezések jelen Szerződésben is ugyanolyan jelentéssel bírnak.

 2. A jelen Szerződésben használt alábbi szavakat és kifejezéseket a következő értelemben használjuk (hacsak a szövegkörnyezetből egyértelműen más nem következik):

  1. Az „Adminisztrátor” alatt a Klubigazgatót vagy az a Tagot értjük, aki jogosultságot kapott arra, hogy HG játékokat indítson vagy töröljön, beállítsa a HG játékok paramétereit, megadja a HG játékok kezdési időpontját és bármely más módon adminisztratív tevékenységet végezzen a HG játékokkal kapcsolatban;
  2. A „Klub” a Felhasználó által a Home Games használatával létrehozott pókerklubot jelenti;
  3. A „Klubigazgató” olyan felhasználó, aki klubot alapít;
  4. A „HG játék” a Home Games használatával létrejövő online pókerjátékot jelenti;
  5. A „HG verseny” olyan HG játékot jelent, ami egy verseny; valamint
  6. A „Tag” egy olyan felhasználót jelent, aki egy klub tagja, de nem a klubigazgató.
 3. A Végfelhasználói Licencszerződés vonatkozásában:

  1. te egy Felhasználó vagy;
  2. a Home Games egy Játék;
  3. a PokerStars által a Home Games kapcsán kifejlesztett szoftver a Szoftver részét képezi;
  4. a „HOME GAMES” kifejezés és embléma Védjegy; valamint
  5. a Home Gamesre vonatkozó bejelentkezési információk, mint például a számlaszám, a klubazonosító, a játékosazonosító, a meghívókód és a Home Games jelszó a Bejelentkezési adatok közé tartozik.
 4. Bármely mondatrész, amely tartalmazza a „többek között”, a „például” vagy a „beleértve” szavakat, „beleértve, korlátozás nélkül” értelemben használatos, és nem korlátozódik a kifejezést követő szavak jelentésére.

 5. Az egyes számban használt szavak a többes számot is jelenthetik, és viszont.

 6. Minden ”Bekezdés”-re való hivatkozás alatt a jelen Szerződés bekezdései értendők.

2. Hatáskör

 1. A PokerStars hatásköre az alábbiakra terjed ki:

  1. klub nyitása, fenntartása és bezárása;
  2. a klubigazgatói pozíció kiosztása, fenntartása és megvonása;
  3. a tagi pozíció kiosztása, fenntartása és megvonása;
  4. az adminisztrátori pozíció kiosztása, fenntartása és megvonása;
 2. A PokerStars vezetőségének bármely, klubbal vagy a Home Games használatával (beleértve a felhasználók klubjának és tagságának státuszát) kapcsolatos döntése véglegesnek tekintendő, és nem képezheti felülvizsgálat vagy fellebbezés tárgyát.

3. A KLUBIGAZGATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Minden klubigazgató köteles elolvasni és elfogadni minden magyarázatot, instrukciót és útmutatást, ami a Home Games-szel kapcsolatos és amelyet az Oldalon időről időre közzéteszünk.

 2. A klubigazgatók a PokerStars nagykövetei, és kötelesek a legjobb kép kialakítására törekedni a PokerStars és a Home Games kapcsán, mind a tagok, mind a nagyközönség felé. A klubigazgatók kötelesek kerülni az olyan cselekedeteket, amelyekkel ténylegesen vagy vélhetően a PokerStars megítélése szerint a PokerStars vagy azzal egy csoportba tartozó cég jó hírét csorbítanák vagy a PokerStars vagy az azzal egy csoportba tartozó cég számára anyagi kárt okoznának.

 3. Továbbá, a klubigazgatók vállalják az alábbiakat:

  1. felelősségteljesen és jóhiszeműen üzemeltetik a klubot;
  2. a Végfelhasználói Licencszerződésben foglalt kötelezettségekkel összhangban megóvják a felhasználói számlájukat és a klub igazgatási funkcióit a jogosultatlan használattól (javasolt az RSA biztonsági token használata);
  3. segítséget nyújtanak a tagok számára a klubbal kapcsolatos gondok megoldásához (kivéve a tagok közti vitákat), és minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen jellegű problémák megoldásáért (szükség esetén a PokerStars ügyfélszolgálatának segítségével);
  4. vállalják, hogy a tagok közti vitában elsőként ők próbálnak közvetíteni a klubbal kapcsolatos ügyekben, és minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen jellegű vitás eseteket a PokerStars bevonása nélkül megoldják;
  5. igazságosan és tisztelettel bánnak a tagokkal;
  6. megvédik a tagok személyes adatait és azokat kizárólag az Adatvédelmi irányelvekben foglaltaknak, valamint a 2002-es Adatvédelemről szóló törvénynek megfelelően kezelik;
  7. igazságosan használják a tagok kizárásának lehetőségét és csak azt követően zárnak ki egy tagot, hogy kellően megfontolták a klub érdekeit;
  8. minden klubban, ahol klubigazgatóként működnek közre, kijelölnek egy utódot a tagok közül arra az esetre, ha kilépnének a klubból vagy más okból kifolyólag nem tudnák ellátni a klubigazgatói feladataikat;
  9. azonnal értesítik a PokerStarst, ha visszaélés, zsetonátadás, összejátszás, pénzmosás vagy más törvénytelen vagy a PokerStars által tiltott cselekmény ténye vagy gyanúja merülne fel (a jelen Szerződésben, a Végfelhasználói Licencszerződésben és az Oldalon vagy azon keresztül közzétett rendelkezéseknek megfelelően), amelyekről a klubjára vonatkozóan szerzett tudomást; valamint
  10. végrehajtja a PokerStars által a klubra vonatkozó, illetve a saját vagy a (befolyási körén belül lévő) klubtagok Home Games használatával kapcsolatban adott ésszerű utasításokat.
 4. Klub alapításakor a klubigazgató nevet és logót köteles választani a klub számára. Miután a klub nevét jóváhagyták, nem lehet azt megváltoztatni, kivéve, ha később a klub neve a 3.5 bekezdésben foglaltakkal ellentétesnek bizonyul.

 5. A 3.4 bekezdés rendelkezéseinek figyelembevétele mellett a klubigazgató nem választhat olyan nevet, logót vagy képet a klubnak, amely:

  1. sértő, jogellenes, obszcén, trágár, pornográf, becsületsértő, rágalmazó, fenyegető, faji gyűlöletet kelthet vagy istenkáromló;
  2. sérti a PokerStars vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait vagy megsérti bármelyik törvényt;
  3. bármilyen internet-hivatkozást tartalmaz;
  4. bármely felhasználó nevét tartalmazza [lekicsinylő módon];
  5. tartalmazza egy profi pókerjátékos vagy más híresség nevét (hacsak nem az illető saját nevéről vagy szó, vagy az illető a klubigazgató vagy a klub tagja);
  6. speciális karaktert tartalmaz; vagy
  7. a PokerStars egy versenytársának nevét tartalmazza vagy szolgáltatásait reklámozza.
 6. A fenti 3.4 és 3.5 bekezdés rendelkezései mellett minden klub neve és emblémája felülvizsgálat tárgyát képezi és a PokerStars jóváhagyására van szükség. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján bármikor elutasítsa bármely klub nevét, emblémáját vagy képét anélkül, hogy meg kéne indokolnia az elutasítást.

 7. klubigazgatók kötelesek tartózkodni a kéretlen reklámok küldésétől vagy a tagok más módon való zaklatásától. Minden klubigazgató egy személyben önmaga felelős az általa küldött emailek tartalmáért.

 8. A klubigazgatók nem szedhetnek pénzt a tagoktól a klubba való belépés fejében.

4. A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A tagok az alábbiak betartását vállalják:

  1. tagi minőségükben felelősségteljesen és jóhiszeműen cselekszenek;
  2. igazságosan és tisztelettel bánnak a tagtársakkal;
  3. megóvják a tagtársak személyes adatait és azokat kizárólag az Adatvédelmi irányelvekben foglaltaknak, valamint a 2002-es Adatvédelemről szóló törvénynek megfelelően kezelik;
  4. megóvják felhasználói számlájukat és a klubigazgatói funkciókhoz való hozzáférésüket az illetéktelen használattól (javasoljuk az RSA biztonsági tokenünk használatát);
  5. elsőként a klubigazgatóhoz fordulnak bármely, a klubbal kapcsolatosan felmerülő kérdés, probléma vagy vita kapcsán;
  6. azonnal értesítik a PokerStarst, ha visszaélés, zsetonátadás, összejátszás, pénzmosás vagy más törvénytelen vagy a PokerStars által tiltott cselekmény gyanúja merülne fel (a jelen Szerződésben, a Végfelhasználói Licencszerződésben és az Oldalon vagy azon keresztül közzétett rendelkezéseknek megfelelően), amelyekről a klubjára vonatkozóan szerzett tudomást; valamint
  7. a tagok kötelesek kerülni az olyan cselekedeteket, amelyekkel ténylegesen vagy vélhetően a PokerStars megítélése szerint a PokerStars vagy azzal egy csoportba tartozó cég jó hírét csorbítanák, vagy a PokerStars vagy az azzal egy csoportba tartozó cég számára anyagi kárt okoznának.
 2. 2Mások számára a klubba való belépésre való meghíváson kívül a tagok kötelesek tartózkodni a kéretlen reklámok küldésétől vagy a tagok más módon való zaklatásától, beleértve a saját klub kéretlen reklámozását más klubokban. Minden tag egy személyben önmaga felelős az általa küldött emailek tartalmáért.

5. PARTNEREK

Amennyiben érvényes Partneri megállapodásod van, számodra az alábbi általános szerződési feltételek vonatkoznak a Home Games használatára (az 5. pontban meghatározott kifejezések kizárólag a jelen szerződésben használatosak, nem értelmezendők a Partneri megállapodás tekintetében):

 1. A jelen szerződés feltételeinek megfelelően ezúton jogosultságot szerzel arra, hogy a Home Games-t a marketing kódok és/vagy hivatkozások weboldaladon való elhelyezésével népszerűsítsd, az Oldallal kapcsolatos marketing és promóciós tevékenység a Partneri szerződés legfrissebb változatában számodra meghatározott módja szerint. Amennyiben a klubokkal kapcsolatos, engedély nélküli marketing vagy promóciós tevékenységet végzet, a PokerStars azt azonnal megszűntetheti.

 2. Engedélyezett számodra, hogy weboldalad felhasználóit felszólítsd – akár emailben történő kommunikáció során -, hogy klubigazgató státuszra tegyenek szert, és ebbe a felszólításba mellékelheted marketingkódodat és/vagy hivatkozásodat, mindemellett bármilyen harmadik félnek, beleértve többek között a klubigazgatókat és bármely tagot, szigorúan tilos lehetséges tagokat oly módon meghívni a klubba, hogy a meghíváshoz a Partneri szerződésben biztosított marketingkódot és/vagy hivatkozást használják.

 3. Szigoruan tilos bármely, a Partneri szerződésen alapuló marketingkód és/vagy hivatkozás vagy bármely hasonló közlése bármely meghívóban, amelyet bármely harmadik félnek küldesz ki, beleértve többek között a weboldalad felhasználóit, annak érdekében, hogy a tagok egy általad alapított klubba lépjenek be.

 4. Tilos bármely harmadik személyt, beleértve többek között a weboldalad felhasználóit, megkérni arra, hogy lehetséges tagokat hívjanak meg olyan módon, hogy az illető a Partneri megállapodás okán biztosított hivatkozást és/vagy marketingkódot használja.

 5. Tilos bármilyen formában megtestesülő ösztönző ajánlat (akár anyagi, akár más természetű) felajánlása vagy nyújtása (vagy harmadik személy ilyen ajánlatra való rábírása) emailben való küldés, weboldalon való közzététel vagy bármely más médiában (online vagy sem) való közzététel során harmadik fél számára a Home Games használata során, beleértve bármilyen jutalék megosztását amelyet a jelen szerződésből következően a Home Games során megszerzel.

 6. Tilos a Home Games-t bármilyen olyan módon használni, ami a termék használatával való visszaélést jelenti (beleértve a jutalék vagy más számodra kifizetendő díj növelésének céljára való felhasználást is).

 7. Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy megszegted az 5. pont rendelkezéseit, vagy az abban foglalt tiltások kijátszására teszel kísérletet, fenntartjuk a jogot, hogy saját hatáskörünkben, belátásunk szerint cselekedjünk, többek között sor kerülhet az érintett klub bezárására és/vagy a Partneri szerződés felmondására.

 8. A Home Games használatára a jelen 5. részben biztosított jogosultságodat a PokerStars saját hatáskörében bármikor megvonhatja, valamint arra a PokerStars által időről időre saját hatáskörében előírt további feltételek és/vagy korlátozások vonatkozhatnak, mint például többek között azoknak a tagoknak a számának vagy arányának korlátozása, amelyen bármely adott klubban egy nyomkövetőn keresztül kapcsolódnak hozzád.

6. REKLÁMOZÁS

 1. A felhasználók nem használhatják a Home Games szolgáltatásait arra, hogy a PokerStars vagy az azzal egy csoportba tartozó cégekén kívül más termékeit vagy szolgáltatásait reklámozzák (például azáltal, hogy harmadik fél weboldalára mutató hivatkozást tüntetnek fel vagy harmadik fél hirdetését jelenítik meg), illetve nem bátoríthatják a tagokat arra, hogy a PokerStars versenytársainak weboldalán játsszanak online pókert.

 2. Nem engedélyezett a felhasználók számára, hogy harmadik fél weboldalán az Oldalra vagy annak bármely részére mutató olyan hivatkozást helyezzenek el (beleértve az Oldal saját klubjukkal kapcsolatos részeit is), ami a PokerStars versenytársait hirdeti, a PokerStars részéről a Klub felé bármilyen társulást, jóváhagyást vagy engedélyezést sugall, illetve megsérti a jelen Szerződés vagy a Végfelhasználói Licencszerződés bármely rendelkezését.

 3. A felhasználók elhelyezhetnek az Oldalra mutató hivatkozást bármely, a saját tulajdonukban lévő weboldalon vagy az általuk küldött emailben, feltéve, hogy (i) tisztességesen és jogszerűen teszik ezt, és nem csorbítják vagy használják ki a PokerStars hírnevét, valamint (ii) nem sugallnak semmilyen partnerséget, társulást vagy felhatalmazást olyan esetben, ahol az nem áll fenn. Tilos az Oldal honlapján (főoldalán) kívül máshová mutató hivatkozást elhelyezni a PokerStars előzetes írásbeli engedélye nélkül. A jelen 6.3 pont szerinti, hivatkozásokra vonatkozó engedélyt a felhasználók nem adhatják tovább és semmilyen módon nem ruházhatják át másra. Fenntartjuk a jogot, hogy a fenti hivatkozásokra vonatkozó engedélyt bármikor visszavonjuk.

7. ANYAGI ELŐNYÖK

 1. A Home Games célja kizárólag a személyes szórakozás biztosítása (akár klubigazgatóként, akár tagként használja valaki), és semmilyen módon nem használható anyagi javak megszerzésére vagy más pénzügyi előny megteremtésére sem a felhasználó sem más Home Games használó számára. A Home Games felhasználása többek között az alábbi módokon tilos:

  1. olyan számla létrehozása, akár online akár élő módszer vagy rendszer bevezetése, amely a Home Games készpénzes játékok vagy versenyek eredménye alapján pénz kiosztását jelenti a játékosok között;
  2. díjat elfogadni vagy felszámítani bármely tagnak a Klubba való belépésért; valamint
  3. a 6.1 és 6.2 bekezdések figyelembe vételével pénzt keresni vagy bármely más anyagi előnyre szert tenni hirdetéseken keresztül.

8. ADATVÉDELEM ÉS SZEMÉLYAZONOSSÁG

 1. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy HG játékokban olyan játékosok vesznek részt, akik ismerik egymást és elképzelhető, hogy egyes játékosok (vagy mindannyian) egyazon helyszínről játszanak az adott HG játékban. A jelen Szerződés elfogadásával a felhasználó megerősíti és elfogadja, hogy a rá vonatkozó jogrendszerben törvényesen vesz részt a Home Games játékaiban.

 2. A felhasználó PokerStars játékos számlájának felhasználó azonosítója lesz a klubigazgatói vagy tagi azonosító is, és fel lesz tüntetve a Home Games lobbyban, a klub lobbyban és (amennyiben a klubigazgató hozzájárul a listákban való feltüntetéshez) a klubok nyilvános listájában is, ahol a klubigazgatók és tagok láthatják. Ennek megfelelően azok a személyek, akik a felhasználót a Home Games és/vagy a klub kapcsán ismerték meg, tudni fogják a felhasználó PokerStars felhasználónevét is. Akik ezt nem fogadják el, nem vehetnek részt a Home Games játékaiban. Minden felhasználónak csak egy, egyedi felhasználóneve lehet.

 3. A PokerStars bármely célból átnézheti a klub csevegési naplóit, többek között annak ellenőrzésére, hogy a felhasználó betartja-e a jelen Szerződés és a Végfelhasználói licencszerződés rendelkezéseit.

 4. A személyes adatokat kiadhatjuk harmadik félnek abban az esetben, ha azt gyanítjuk, hogy a felhasználó visszaélést követ el vagy abban részt vesz (a 10.1 bekezdésben foglaltak szerint). Mindemellett az ilyen információk kiadásakor is az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően járunk el.

 5. A felhasználó beleegyezik, hogy a klubbal kapcsolatos tevékenyégéről emaileket küldjünk számára, amelyekben többek között a HG játékok időbeosztásáról, eredményeiről és a ranglistáról tájékoztatjuk. A fenti emaileket bármikor le lehet mondani klubonként beállítva.Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott klubbal kapcsolatosan akkor is küldjük az emaileket, ha a felhasználó az Oldallal kapcsolatos promóciós és egyéb emailek küldését lemondta.

9. HANGOS CSEVEGÉS

 1. A Klubigazgató saját hatáskörében a jelen szerződés rendelkezéseinek figyelembe vételével eldöntheti, hogy bekapcsolja-e a hangos csevegést egy HG játékban a saját klubjában.

 2. A felhasználók elfogadják, hogy a PokerStars nem kíséri figyelemmel a Home Games felhasználók közti hangos csevegést, és amennyiben valaki egy olyan asztalon folyó játékban vesz részt a HG-ben, amelyiknél be van kapcsolva a hangos csevegés, ezt a saját felelősségére teszi.

 3. A hangos csevegés kártékony vagy támadó jellegű használata, beleértve többek között az összejátszást, visszaélést, kéretlen reklámokat és/vagy zaklatást, szigorúan tilos.

 4. A hangos csevegést szigorúan tilos a PokerStars versenytársainak reklámozására vagy bármely más üzleti célra használni, amennyiben azt előzetesen a PokerStars nem hagyta jóvá.

 5. A jelen szabályok megsértését azonnal jelenteni kell a PokerStars ügyfélszolgálatának a (homegames@pokerstars.eu) címen.

 6. Ha a PokerStars úgy találja, hogy egy Tag, Klubigazgató vagy Klub megsértette a jelen 9., hangos csevegésről szóló bekezdésben foglalt rendelkezéseket, fenntartja a jogot arra, hogy kitiltson egy bizonyos Tagot, Klubigazgatót vagy Klubot a hangos csevegés használatából és/vagy további intézkedéseket foganatosítson (beleértve az alábbi 12. bekezdésben foglaltak bármelyikét).

10. RENDSZERKARBANTARTÁS

 1. A PokerStars időről időre felfüggeszti a Home Games szolgáltatásait annak érdekében, hogy a szükséges karbantartásokat elvégezze (illetve a Végfelhasználói licencszerződésbenmegengedett bármely más okból), ámbár amennyiben lehetséges, a szolgáltatások felfüggesztéséről tájékoztatást adunk. A szolgáltatás felfüggesztése együtt járhat az előre betervezett Home Games játékok törlésével. A szolgáltatások említett felfüggesztéséért a klubigazgató nem tartozik felelősséggel.

 2. A tagok tudomásul veszik, hogy a szolgáltatások 10.1 bekezdésben leírt felfüggesztése a klubigazgató hatáskörén kívül esik. Ezzel kapcsolatban, amennyiben a tagoknak bármilyen kérdésük lenne a szolgáltatások felfüggesztésével kapcsolatban, kötelesek először a klubigazgatóhoz fordulni.

 3. A klubigazgatók vállalják, hogy a szolgáltatások 10.1 bekezdésben leírt felfüggesztésével kapcsolatos kérdésekre elsősorban saját maguk válaszolnak a tagoknak.

 4. A HG versenyekről a kezdési időpontot megelőző második percig bármikor lehetőség van leiratkozásra. Az a játékos, aki elmulasztja az időben való leiratkozást egy előre kiírt HG versenyről és nem vesz részt az adott versenyen, elveszíti a nevezési díjat, és a PokerStars nem téríti azt vissza.

11. TISZTESSÉGTELEN MAGATARTÁS

 1. A PokerStars a Home Games használatát azzal a feltétellel engedélyezi, hogy a felhasználó nem követ el visszaélést vagy tisztességtelen magatartást. A felhasználó vállalja, hogy nem követ el semmilyen törvénytelen, valamint a klubbal kapcsolatos vagy a Home Games tekintetében általunk tiltott (a jelen Szerződésben vagy a Végfelhasználói licencszerződésbenvagy más módon az Oldalon közzétett) visszaélést vagy tisztességtelen magatartást, valamint annak elkövetését nem bátorítja, segíti vagy támogatja (a továbbiakban „csalárd magatartás”).

 2. A PokerStars rendkívül komolyan veszi a csalárd magatartást. Minden más jog vagy jogorvoslati lehetőség mellett, ami a PokerStars rendelkezésére áll a jelen Szerződés, a Végfelhasználói licencszerződés, a törvény vagy más felhatalmazás alapján, a csalárd magatartást tanúsító felhasználók az illetékes hatóságoknál feljelenthetők.

 3. A klubigazgató felelőssége, hogy általa tisztességeknek tartott tagokat válasszon, akik kevéssé valószínű, hogy csalárd magatartást tanúsítanának. A klubigazgatóknak ésszerű keretek között figyelniük kell a klubjuk tevékenységét csalárd magatartás bizonyítékai után kutatva, és jelenteniük kell a PokerStars ügyfélszolgálatának (homegames@pokerstars.eu), ha bármilyen csalárd viselkedés ténye vagy gyanúja felmerül, ahogy azt a 3.3(j) bekezdés rendelkezései meghatározzák.

 4. A 11.3 bekezdéssel összhangban minden tag kötelessége, hogy a klubjával kapcsolatos csalárd viselkedésre utaló bizonyítékot észrevegyen, és jelenteniük kell a PokerStars ügyfélszolgálatának (homegames@pokerstars.eu), ha bármilyen csalárd viselkedés ténye vagy gyanúja felmerül, ahogy azt a 3.1(f) bekezdés rendelkezései meghatározzák.

12. FELFÜGGESZTÉS ÉS JOGSÉRTÉS

 1. Abban az esetben, ha a PokerStars feltételezi, hogy a felhasználó megszegi a jelen Szerződés vagy a Végfelhasználói licencszerződés rendelkezéseit, illetve bármely más ésszerű okból, a PokerStars fenntartja a jogot (a jelen Szerződésen, a Végfelhasználói licencszerződésen, a törvényen vagy egyében alapuló jog vagy jogorvoslati lehetőség fenntartása mellett) az alábbiak haladéktalan végrehajtására:

  1. felfüggeszti vagy megszünteti a felhasználó hozzáférését az Oldalhoz vagy annak egy részéhez, beleértve többek között bármely klubot, amelynek a felhasználó klubigazgatója vagy tagja, valamint a Home Games egészét is;
  2. felfüggeszt vagy töröl egy klubhoz tartozó bármely HG játékot vagy tevékenységet;
  3. felfüggeszti egy klub működését; és/vagy
  4. bezár egy klubot.
 2. Abban az esetben, ha a felhasználó megszegi a jelen Szerződés vagy a Végfelhasználói licencszerződés rendelkezéseit, a PokerStars fenntartja a jogot (a jelen Szerződésen, aVégfelhasználói licencszerződésen, a törvényen vagy egyében alapuló más jog vagy jogorvoslati lehetőség fenntartása mellett) az alábbiak haladéktalan végrehajtására:

  1. a jelen Szerződés megszüntetése;
  2. felfüggeszti vagy véglegesen megszünteti a felhasználó hozzáférését az Oldalhoz vagy annak egy részéhez, beleértve többek között bármely klubot, amelynek a felhasználó klubigazgatója vagy tagja, valamint a Home Games egészét is;
  3. felfüggeszt vagy töröl egy klubhoz tartozó bármely HG játékot vagy tevékenységet;
  4. felfüggeszti egy klub tevékenységét vagy véglegesen bezárja azt;
  5. elkobozza a felhasználó számláján tartott minden pénzeszközét;
  6. megszüntetni a felhasználó számláját;
  7. jogi lépéseket tesz a felhasználó ellen; és/vagy
  8. egyéb lépéseket tesz, amelyeket a PokerStars megfelelőnek tart.

13. FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS

 1. A felhasználó vállalja a PokerStars, a PokerStars részvényesei, vezető tisztségviselői és alkalmazottainak teljes mértékű kártalanítását, megóvását és mentesítését minden igénytől, követeléstől, felelősségtől, kártérítéstől, veszteségtől, költségtől és kiadástól (ideértve a jogi költségeket és mindennemű egyéb költséget is), azok okától függetlenül, mely a következők eredményeképpen merül fel:

  1. a felhasználó teljes vagy részleges szerződésszegést követ el;
  2. a Home Games kapcsán a felhasználó megszegi vagy megsérti, vagy vélhetően megszegi vagy megsérti a törvényt vagy bármely harmadik fél jogait;
  3. a felhasználó csalárd magatartást tanúsít vagy vélhetően csalárd magatartást tanúsít a Home Games működésével kapcsolatban; valamint
  4. a felhasználó, illetve más személy a felhasználó bejelentkezési adataival való hozzáférést követően a Home Games használatából eredően, akár engedélyezte a felhasználó a használatot, akár nem.
 2. A PokerStars semmilyen körülmények között (ideértve a gondatlanságot is), nem vállal felelősséget semmilyen különleges, járulékos, közvetlen, közvetett vagy következményes kárért (ideértve többek között az elmaradt hasznot, valamint az üzleti forgalom kiesésével, üzleti információ elvesztésével, egyéb anyagi veszteséggel kapcsolatos károkat) amely a jelen Szerződésből következik vagy azzal kapcsolatos, még akkor sem, ha a PokerStars előzetesen tudott a károk bekövetkezésének lehetőségéről vagy azok ésszerűen lőre láthatók voltak.

 3. Jelen Szerződés nem korlátozza a felek kártérítési felelősségét a személyi sérülésekre vagy halálesetekre vonatkozóan, amennyiben azt az adott fél hanyagsága, az általa elkövetett lopás vagy visszaélés okozta.

14. SORRENDISÉG

 1. A felhasználók Home Games részvételére vonatkozóan, amennyiben a jelen Szerződés 6. és 7. pontja és a felhasználó Partneri megállapodása között összeférhetetlenség merülne fel, a felmerülő összeférhetetlenség tekintetében a Partneri megállapodást kell elsődlegesnek tekinteni.

15. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

 1. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződést vagy annak bármely részét bármikor, külön értesítés nélküli frissítse vagy módosítsa, és a módosított Szerződés az Oldalon való közzétételtől számított 14. napon hatályba lép. Ezért azt javasoljuk a felhasználóknak, hogy rendszeresen látogassák az Oldalt, és ellenőrizzék a Szerződés adott időpontban hatályos verziójának rendelkezéseit. Amennyiben a felhasználó folytatja az Oldal használatát, ezzel a ráutaló magatartással elfogadja a Szerződés módosításait.

16. IRÁNYADÓ JOG

 1. Jelen Szerződésre és annak értelmezésére Málta joga az irányadó. A Felek visszavonhatatlanul megegyeznek abban, hogy a jelen Szerződésből kifolyólag felmerülő mindennemű igény, jogvita vagy ellentét eldöntésére, és az ezekből eredő bármilyen eljárás lefolytatására a máltai bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és a Felek lemondanak minden olyan esetleg fennálló jogukról, amely alapján kifogásolhatnák az ezen bíróság előtti eljárás megindítását és/vagy lefolytatását, vagy amely alapján arra hivatkozhatnának, hogy nem megfelelő fórum előtt került az eljárás megindításra és/vagy lefolytatásra, illetve hogy ezen bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal. Jelen bekezdésben foglaltak nem korlátozzák a PokerStars azon jogát, hogy eljárást indítson a felhasználó ellen bármely más joghatóság bíróságán, sem a bármely más joghatóság szerint indított eljárás nem zárja ki további eljárások indítását akár egyidejűleg, akár egymást követően, mindaddig, amíg azt más joghatóság törvénye lehetővé teszi.

17. RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG

 1. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezését bármely országban részben vagy egészben jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek kell tekinteni, illetve ilyenné válik, ez nem érinti sem a jelen Szerződés további rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét az adott országban, sem a meghatározott rendelkezésnek valamely más ország jogrendszere szerinti jogszerűségét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét. Amennyiben a rendelkezések bármelyike érvénytelen, de érvényes lenne abban az esetben, ha a rendelkezések egy részét törölnék vagy kiegészítenék, a kérdéses rendelkezést az érvényességhez szükséges módosításokkal kell alkalmazni.

18. ENGEDMÉNYEZÉS

 1. A PokerStars fenntartja a jogot a jelen Szerződés teljes vagy részleges engedményezésére, bármikor, külön értesítés nélkül. A felhasználó jelen Szerződésből eredő jogait vagy kötelezettségeit nem ruházhatja át.

19. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A PokerStars jelen Szerződés bármely rendelkezésének megszegésével kapcsolatos kifejezett vagy hallgatólagos joglemondása (ideértve azt, ha a PokerStars nem követeli meg a jelen Szerződés valamely rendelkezésének szigorú és szó szerinti teljesítését és az annak való megfelelést) nem értelmezhető joglemondásként a Szerződés ilyen rendelkezésének újabb megsértése, vagy a jelen Szerződés bármely más rendelkezésének megsértése vonatkozásában.

 2. A PokerStars cégcsoportjába tartozó cégek kivételével a jelen Szerződés semelyik rendelkezése nem keletkeztet vagy ruház át semmilyen jogot vagy előnyt olyan személy számára, aki a jelen Szerződést tekintve nem szerződő fél (beleértve a felhasználótól különböző klubigazgatót és a felhasználó klubjának tagját).

 3. A jelen Szerződés nem hoz létre munkaviszonyt, partneri, ügynöki, megbízotti, ügygondnoki viszonyt vagy gazdasági társaságot, illetve nem értelmezhető ezek létesítéseként a PokerStars és a felhasználó között.

 4. A jelen Szerződés és az abban hivatkozott dokumentumok együtt alkotják a felhasználó és a PokerStars közötti teljes megállapodást a Home Games kapcsán, és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást és szerződést a Home Games kapcsán a felhasználó és a PokerStars között.

 5. A felhasználó köteles a PokerStars által kért, a Home Games használatára vonatkozó adatok és információk teljes és valóságnak megfelelő biztosítására, valamint a klubigazgatók esetén a klubjuk tagjainak a Home Games használatára vonatkozóan is, figyelembe véve az Adatvédelmi irányelvek rendelkezéseit.

 6. A Szerződés angol nyelvű változata az irányadó abban az esetben, amennyiben a szerződés egyes lefordított változatai között bármilyen eltérés mutatkozik.

Mindent a pókerjátékról

How to Play Poker

A PokerStars Mindent a játékról részlegében megtalálod a játék szabályait, a kezdőknek szóló tippeket és a stratégiai tanácsokat is.

Játék valódi pénzben

Chip Stack

Hajtsd végre első valódi pénzes befizetésedet és kezdj el játszani a PokerStarson! A befizetés gyors és biztonságos.

Ügyfélszolgálat

Support

Az ügyfélszolgálati csapat a nap 24 órájában rendelkezésedre áll, és szívesen megválaszol bármilyen kérdést, ami nem szerepel a GYIK-ben.