Versenyszabályok

Jelen szabályok a platformunk versenyeire vonatkoznak.

Az oldal egészére vonatkozó további szabályok megtekinthetők itt.

A kizárólag a készpénzes játékokra vonatkozó szabályok itt olvashatók el.

Az alábbiakban található Versenyszabályok a Szolgáltatási Feltételek mellett értelmezendőek, nem pedig azok helyett. Amennyiben a Versenyszabályok és a Szolgáltatási Feltételek között ellentmondásra derülne fény, a Szolgáltatási Feltételek rendelkezései az irányadóak.

Megjegyzés: Az 5., 14. és 15. szabály csak a vakokkal és/vagy osztógombbal megrendezett versenyekre vonatkozik.

1. Általános rendelkezések

 1. Minden körülmények között elsősorban a játék érdekeit és a sportszerűséget tartjuk szem előtt a döntéshozatali folyamat során. Esetenként a megszokottól eltérő körülmények azt követelhetik meg, hogy a sportszerűség érdekében a leírt szabályoktól eltérő döntés szülessen.

 2. Valamennyi verseny pontosan a versenylobbyban feltüntetett időpontban kezdődik. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a versenyeket előzetes értesítés nélkül elhalasszuk vagy töröljük.

 3. Az egyes versenyek fontosabb adatai, mint például a vakstruktúra, a vakszintek időtartama, tájékoztató a rebuyokról és a szünetekről elérhetők a versenylobbyban a Verseny infó gombra való kattintással (asztali gépen) vagy a versenyre kattintva a lobbyban (mobilon). Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a versenyek jellemzőit bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

 4. A helyek kiosztása véletlenszerűen történik. Helycsere nem engedélyezett.

 5. A játék kezdetekor az osztógombot az 1. helyet elfoglaló játékos kapja meg.

 6. Fix limit versenyeken egy nyitás és három emelés megengedett. A pot limit és a no limit játékokban nincs korlátozva az emelések száma.

 7. A díjak a versenylobbyban közölteknek megfelelően kerülnek kiosztásra, kivéve alku esetén (lásd a 23. szabályt) vagy ha a verseny törlésre kerül (lásd a versenytörlési szabályainkat). Számos tényezőtől függ, hogy milyen nyereménystruktúrával indul egy verseny, befolyásolhatja többek között az indulók és az egy asztalnál ülő játékosok száma is. A nyereménystruktúra csak akkor válik véglegessé, amikor a nevezés lezárult és véget ért a rebuy és/vagy addon időszak.

 8. Rebuy versenyeken a játékosok akkor tudnak rebuyolni, ha van a rebuyra megfelelő fedezet a számlájukon. Azon játékosok, akiknek nincs elegendő pénz a számlájukon, kiesnek a versenyből. Nem számít megfelelő fedezetnek a más asztalon játékban lévő pénz, illetve a verseny pénznemétől eltérő pénznemben levő összeg.

 9. Késve nevezés: A késve nevezés általában a versenyek többségén lehetséges. A késve nevezési időszak hossza változó, de minden esetben fel van tüntetve a verseny névjegyén a Gyors beülés lobbyban, a Versenyek fül részletes adatlapján, illetve az adott torna versenylobbyjának fejlécében. A késve nevezés időtartama nem a versenyből eltelt idő szerint van meghatározva, hanem az óra járása alapján. Például, ha egy verseny 9:00-kor kezdődik, és 90 perc a késve nevezés időtartama, akkor a nevezés 10:30-kor zárul. A késve nevezés korábban is befejeződhet, ha elég játékos kiesett ahhoz, hogy a többiek elérjék a fizetős helyeket.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy minden játékos csak egyszer vehet részt egy versenyen, kivéve, ha a versenylobbyban fel van tüntetve, hogy engedélyezett az újranevezés. Arra a játékosra, aki több számlát használ, hogy azokkal ugyanarra a versenyre több alkalommal is nevezzen (ami tilos), büntetést szabhatunk ki, ami a figyelmeztetéstől kezdve a versenyről való kizáráson át (a nyeremények részleges vagy teljes elkobzásával) a platformunkról való kitiltásig terjedhet.

 10. Nevezés törlése: A legtöbb versenyen a kezdést megelőző utolsó pár percig van lehetőség a nevezés törlésére. A nevezés törlésének határidejét, amely egyes versenyek esetén különböző lehet, az egyes tornák versenylobbyja tartalmazza. A versenyre szatellitekről bejutó játékosok azonban törölhetik nevezésüket, ha a verseny ezt lehetővé teszi. Ők azonban a helyükért cserébe versenypénzt (T-pénzt) vagy versenykupont kapnak. A versenypénz bármely más versenyünk nevezési díjára elkölthető. További információkat a T-pénz oldalán találsz.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes szatellitek a célverseny kezdete után, de még a késve nevezés alatt érnek véget. Ezekben az esetekben a szatellitek nyerteseit a szatellit végét követően közvetlenül a célversenyen kijelölt helyükre ültetjük.

  Megjegyzés: A különféle típusú versenyeken a nevezésre és annak törlésére rendelkezésére álló időtartam különböző lehet. Nem minden versenyen van lehetőség leiratkozásra, erre a tényre általában a nevezéskor felhívjuk a figyelmet. Minden egyes verseny esetén érdemes tanulmányozni a versenylobbyt a nevezés feltételei tekintetében. Fenntartjuk magunknak a jogot a nevezésre és annak törlésére rendelkezésre álló idő előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

  Azonban azok a játékosok, akik verseny közben zárják ki magukat, képesek lesznek befejezni minden tornát, ami már folyamatban van és amelyen már játszanak. Ez azt is jelenti, hogy akik akkor kérik az önkizárásukat a platformunkon való játékból, miután bejutottak egy többnapos vagy fázisos verseny 2. napjára, a torna minden következő napján játszhatnak, még azután is, hogy az önkizárási időszakuk megkezdődött. Azok a játékosok, akik úgy döntenek, hogy nem játszanak a következő napokon, nem kapnak visszatérítést.

2. Kiesés

 1. A versenyek többsége akkor ér véget, amikor a játékban lévő összes zseton egyetlen játékos birtokába jut. Bizonyos versenyek akkor érnek véget, amikor a még játékban lévő játékosok mindegyike jogosult ugyanarra a díjra (például ha egy versenyen öt azonos díj van, a verseny akkor ér véget, amikor öt játékos marad játékban).

 2. Amennyiben ugyanabban a leosztásban egynél több játékos esik ki, a magasabb helyezést mindig az kapja, akinek a leosztás kezdetekor több zsetonja volt az ellenfelénél. Amennyiben a leosztás előtt minden játékos ugyanannyi zsetonnal rendelkezett, mindegyikük azonos helyezést ér el, és a nekik járó bármilyen nyeremény egyenlő arányban oszlik meg közöttük. A szinkronosztás során (a 13. szabályban leírtak szerint) bármely két vagy több olyan játékos, akik egymással „szinkronizált” leosztásokban esnek ki, ugyanolyan elbírálás alá esik, mint ha egyazon leosztásban estek volna ki, még ha nem is ugyanannál az asztalnál ültek.

 3. Amennyiben még egynél több asztalnál folyik a játék, egy verseny folyamatának bizonyos pontjain (például amikor a pénznyeremény összege a következő néhány játékos kiesésével jelentősen megugrik), a játék „szinkronosztásos módban” folytatódhat. Ez azt jelenti, hogy amelyik asztalnál a leosztás lejátszása hamarabb ér véget, ott a játékosoknak várniuk kell, amíg az adott leosztás az összes többi asztalon be nem fejeződik. Mindaddig, amíg a leosztások lejátszása szinkronban történik, a különböző asztaloknál azonos leosztásban kiesett játékosok a végső helyezési sorrend szempontjából azonos leosztásban kiesett játékosoknak tekintendők. A végső helyezési sorrend megállapítása a zsetonok számának az 12. számú szabály szerinti összevetésén alapszik, a leosztások befejezésének időbeli sorrendje a helyezéseket nem befolyásolja.

 4. A versenyeink az „osztógomb megy tovább” szabálynak megfelelően zajlanak. E szabály értelmében az osztógombot kétszer egymás után egyetlen játékos sem kapja meg, azaz az osztógomb minden egyes leosztás végén az óramutató járásával egyező irányban mozog. Ebből a szabályból adódóan előfordulhat, hogy egy vagy több játékos kiesésekor más játékosok az egyik vagy akár mindkét vak befizetése alól mentesülnek. Mivel az ilyen esetek alapvetően véletlenszerűen fordulnak elő, hosszú távon egyetlen játékos sem jut előnyhöz, azaz a szabály szükségszerűen minden játékossal szemben igazságos.

 5. Amikor már csak két játékos maradt a döntő asztalnál, a kisvakot kettejük közül az rakja be, akinél az osztógomb van, és a nyitókörben is ő cselekszik először.

 6. Játékosok versenyből való kiesése után előfordulhat, hogy a program egyes asztalokat felbont, hogy feltöltse a játékosokkal az üres helyeket. A felbontott asztalok játékosainak beültetése véletlenszerűen történik, így, bár ritkán, de megeshet, hogy valamelyik játékosnak többször egymás után kell a nagyvakot beraknia. Esetenként előfordulhat, hogy a program a játékban maradó játékosok átcsoportosításával juttat minden egyes asztalhoz azonos (illetve közel azonos) számú játékost. Az asztalok kiegyensúlyozása érdekében egyesével átültetett játékosok lehetőség szerint a vakokhoz képest hasonló helyre kerülnek. Ha elegendő játékos kiesett, a játékosok összeülnek a „döntő asztal”-hoz.

3. Szünetek

 1. A versenyen tartott szünetekről a versenylobbyban található „Verseny infó” ablak tájékoztat. A játékosoknak érdemes minden verseny kapcsán tanulmányozniuk a szünetek rendjét, mivel az versenyenként eltérő lehet. Kétféle rendszert használunk:

  1. Az összehangolt szünetekkel rendezett versenyeken minden egész óra 55 perckor van szünet. Például egy versenyen, amely 7:25-kor kezdődik, a szünetek a következők szerint követik egymást: 7:55, 8:55, 9:55 és így tovább óránként, amíg a verseny véget nem ér.

   Az ilyen típusú versenyeken a következő van feltüntetve a központi lobby információs ablakában és a Verseny infó dobozban (esetenként a versenylobby üzenetben is): „A versenyen 55 perccel egész után lesz szünet.”

   Lehetnek olyan versenyek is, amelyeken csak minden második óra után van szünet. Ezeken a tornákon a „Struktúra” fülön lévő információs panelen a következő lesz olvasható: „A versenyen minden második egész óra után 55 perccel lesz szünet.” Például, ha egy ilyen verseny 8:35-kor kezdődik, 8:55-kor, 10:55-kor és ezután minden második órában lesz szünet.

   Az ilyen típusú rebuy versenyeken, ahol addonra is lehetőség van, a rebuy időszak végén van egy plusz rövid szünet (általában három perc), amikor az addon megvehető.
  2. A többi versenyen rendszeres időközönként van szünet a játék során. Például egy 7:25-kor kezdődő versenyen minden óra játék után lesz szünet, az elsőre így 8:25-kor kerül sor.

  A versenyen a szünet kezdete minden esetben megvárja, hogy minden asztalon befejeződjön a játék. Ez azt jelenti, hogy egyes asztaloknál a szünet egy kicsit tovább tart, mint a többinél.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem minden versenyen van szünet (nincs például a hiperturbó, a headsup vagy a shootout típusú versenyeken).

4. A kapcsolat megszakadása és a kiülés

 1. A versenyben való részvétellel minden egyes játékos elfogadja az internetes kapcsolat megszakadásának kockázatát, adódjon az akár a számítógépe és a kiszolgáló közötti összeköttetés hibájából, akár a kliensgép lassúságából, lefagyásából vagy egyéb problémájából.

  1. A játékosok kapcsolatának megszakadásáért kizárólag akkor vállalunk felelősséget, ha annak oka saját kiszolgálóink összeomlása.
  2. Bár saját internetes kapcsolatáért minden egyes játékos önmaga felel, igyekszünk segíteni azokon a játékosokon, akiknek kapcsolata a valódi pénzes verseny utolsó szakaszában szakad meg. A kapcsolat megszakadása esetén járó extra idő (Disconnect Extra Time, DET) felhasználására vonatkozó szabályokról itt találsz további részleteket.
  3. Ha egy játékos gondolkodási ideje lejár, és aktív cselekvést kíván tőle a helyzet, a lapját behúzzuk, ha nem kell döntenie, elpasszolhatjuk, attól függetlenül, hogy a kapcsolata működik-e vagy sem.
  4. Azok a játékosok, akiknek a leosztás kezdetekor nincsen összeköttetése, kapnak lapokat, emellett levesszük tőlük a vakot és az antét is. Egy játékos kiülését a szabályok nem tiltják, ugyanakkor a kiült játékos vakjai és antéi berakásra kerülnek és lapokat is kap. A játékosok számára tilos abban megegyezni, hogy egyszerre kiülnek, akár azonos, akár különböző asztalnál foglalnak helyet.
  5. Shootout és headsup versenyek esetén, amennyiben az asztalnál ülő összes játékos számos leosztás során kapcsolat nélkül van jelen vagy kiült (valódi pénzes játékok esetén ez jellemzően 250 vagy több leosztás), a mérkőzés véget ér, és a legtöbb zsetonnal rendelkező játékos jut tovább a következő körbe.

5. Csevegés

Megjegyzés: Ez a szabály kiegészíti a Teremszabályokat, amelyek tartalmazzák az elfogadott és a tiltott csevegési formákat, nem pedig helyettesíti azokat.

 1. A játékosok a leosztásokat csak a lejátszást követően tárgyalhatják meg, akár kaptak azokban lapokat, akár nem. A játékosok kötelesek a játék során mindvégig ügyelni társaik védelmére. Az eldobott lapok, illetve a leosztásokban rejlő lehetőségek megbeszélése tilos. A leosztások játék közbeni megbeszélése büntetést vonhat maga után.

Megjegyzés: Ennek a szabálynak a célja, hogy védje azokat a játékosokat, akik még benn vannak a versenyek, de nem vesznek részt az aktuális leosztásban. Kérjük, nézd meg a Csevegési tilalmak a versenyeken példáinkat a további információért. Ez a szabály nem vonatkozik azokra a helyzetekre, ahol két játékos maradt a versenyen, vagy a verseny headsup formátumban kezdődött.

6. Etikátlan játék

 1. A póker egyéni, nem pedig csapatjáték. Bármely olyan lépés, illetve kommunikáció, melynek célja egy másik játékos segítése, etikátlan és tilos. Az olyan etikátlan játék, mint például az összejátszás (soft play, amikor kevésbé agresszíven játszik valaki egy társa ellen) és a zsetonátadás (chip dumping, amikor valaki szándékosan veszti el zsetonját a társa ellen), büntetést vonhat maga után, ideértve a szabálysértő játékos számlájának terhére kirótt bírságokat, vagy akár számlájának teljes megszüntetését is. Rendszeresen átvizsgáljuk a játékot, hogy ellenőrizzük, megszegik-e a szabályainkat és biztosítsuk a játékaink integritását. Esetleg szükséges lehet a játékosok nyereményének visszatartása a játék átvizsgálásának befejezéséig.

 2. Néhány, az alábbiakban ismertetett kivételtől eltekintve egyazon játékos egyazon versenyen csak egy felhasználói azonosítóval vehet részt, és az esemény lefolyása közben nem adhatja át helyét más játékosnak. Ennek a szabálynak a megsértése miatt büntetést szabhatunk ki, ami a figyelmeztetéstől kezdve a versenyről való kizáráson át (a nyeremények részleges vagy teljes elkobzásával) a platformunkról való kitiltásig terjedhet.

  Az elfogadható kivételekre adott példák ismertetésének célja, hogy bemutasson olyan váratlan, de komoly helyzeteket, amelyekre a játékosnak nincs befolyása.

  Az alábbi példákban a játékos befolyással bír az eseményekre, ezért nem engedélyezett, hogy:

  1. A játékos lefeküdjön aludni, és valaki mást ültessen a saját helyére, hogy az illető fejezze be a versenyt.
  2. Egy verseny elkezdése után a játékos repülőre szálljon vagy megkezdjen bármely más előre tervezett utazást, és megkérje egy barátját, hogy játsszon a számláján, amíg el nem éri az úti célját.
  3. Miután a játékos elhatározta, hogy egy barátja házában játssza le a Sunday Million végét, megkérje az illetőt, hogy vegye át, amíg megteszi a harmincperces utat.
  4. Két játékos, akik ugyanazon a versenyen játszanak, megegyezzen, hogy ha az egyik kiesik, a másik számláján folytatja a játékot.
  5. Valaki a saját és a házastársa számlájára is bejelentkezzen, és mindkettővel játsszon ugyanazon a versenyen.
  6. Egy verseny utolsó pár asztalára jutva egy játékos elfogadja valakinek az ajánlatát, aki pénzt ad a helyéért, és átadja neki a játékot, vagy az illető kifejezett utasításai szerint játsszon tovább.
   Az alábbiakban bemutatunk néhány példát olyan eseményekre, amelyekre a játékos nem bír befolyással, így amennyiben bizonyítani tudja az eseményeket felénk, engedélyezett, hogy:
   1. A játékos felhívja egy barátját, és megkérje az illetőt, hogy vegye át a játékot a számláján, amíg gondoskodik arról, hogy folytatni tudja a játékot azt követően, hogy becsapott egy villám a környéken, és nincs áram.
   2. A játékos bennmaradjon a beteg gyerekével a kórházban, és felhívja egy barátját, hogy az vegye át a játékot.
   3. A játékos felhívja egy barátját, és megkérje az illetőt, hogy vegye át a játékot a számláján, amíg gondoskodik másik internetkapcsolatról azt követően, hogy a szolgáltató hibájából megszakadt a kapcsolata.

7. Szerverproblémák

 1. Amennyiben a kiszolgáló összeomlik, úgy az éppen folyamatban lévő leosztást visszapörgetve állítjuk vissza az asztalok állapotát. Minden egyes játékos zsetonjainak száma a leosztás előtti értékre áll vissza. Azokban a rendkívüli esetekben, melyekben összeomlás vagy egyéb ok miatt egy versenyt törölni kell, a résztvevők kárpótlása a versenytörlési szabályzatnak megfelelően történik.

8. Alkukötés

 1. A versenyeken engedélyezett az alkukötés, amennyiben a versenylobbyban ez másként nem szerepel.

  1. Amennyiben egy verseny valamennyi bennmaradó játékosa egyhangúlag megállapodik abban, hogy a nyereményalap rájuk eső részét tetszésük szerinti rendszer szerint felosztják egymás között, úgy ezt a megállapodást tiszteletben tartjuk, és az eredetileg közzétett versenynyereményeket megváltoztatjuk úgy, hogy azok az alku eredményét tükrözzék.
  2. Ha a még bent lévő játékosok alkut szeretnének kötni, meg kell jelölniük az asztal Csevegőablakában található Infó fülön látható „Alku megvitatása” lehetőséget. Ha az asztalnál ülő minden játékos megnyomja a gombot, a verseny automatikusan megáll az aktuális leosztás után, és az ügyfélszolgálatunk kap egy értesítést. Egy munkatárs felkeresi az asztalt, és gondoskodik a megállapodás zökkenőmentes megkötéséről. Nem tudjuk garantálni, hogy az ügyfélszolgálat munkatársa azonnal megérkezik, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügy ne szenvedjen késedelmet.
  3. Alku kötésére nem minden versenyen van lehetőség, de amelyiken van, ott a döntő asztalon az Infó fül alatt megtalálható lesz az „Alku megvitatása” lehetőség.
  4. Nem veszünk részt az alku kidolgozásában, de végrehajtjuk a kifizetéseket a fenti feltételek szerint, ha meggyőződtünk arról, hogy mindenki elfogadta az alku feltételeit.
  5. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy megköveteljük a nyeremény egy részének bennhagyását, amit az első helyezett nyerhet meg. Ez az összeg, amit játékban kell hagyni, általában a verseny teljes nyereményalapjának legfeljebb 5 %-a, és a verseny tisztességes befejezését szolgálja. Amennyiben benn kell hagyni a nyereményalap egy részét, az a versenylobbyban látható üzenetek között fel van tüntetve.
  6. A játékosok megegyezhetnek abban, hogy a szükségesnél több pénzt hagynak bent a játékban az első vagy más helyezettek részére.
  7. A játékosok feladata, hogy teljes egyetértésre jussanak egymással. Amennyiben az ügyfélszolgálatunk egyetlen munkatársa sem teljesít felügyeletet az asztalnál, úgy a chat rögzített tartalma önmagában nem feltétlenül teszi érvényessé az alkut. Ugyanakkor azonban amennyiben a megállapodást valamennyi fél egyértelműen elfogadta, úgy elképzelhető, hogy betartatjuk azt.
  8. Nyereményfelosztásra vonatkozó megállapodást kizárólag a döntő asztalánál helyet foglaló játékosok köthetnek, emellett az alkut valamennyi még játékban lévő játékosnak el kell fogadnia.
  9. Csak a valódi pénzben játszott versenyek megállapodásai kötelező érvényűek.
  10. A játékosok bármilyen alkut megvitathatnak. A játékosok kérésére a munkatársunk az ICM, zsetonszám vagy egyenlő elosztás szerint kiszámolt díjazást is ismerteti a játékosokkal lehetséges alku megoldásként.
   • ICM: az „Independent Chip Model” rövidítése, egy módszer az egyes játékosok zsetonszámon alapuló esélyének kiszámolására a maradék nyereményalapra, aminél figyelembe veszik a maradék kifizetéseket (leszámítva az asztalon maradó pénzt) és annak a valószínűségét, hogy egy játékos megnyeri az egyes díjakat a versenyen. Alapbeállításként ennek a módszernek a használatát ajánljuk fel a játékosok számára.
   • Zsetonszám: a maradék nyeremények (leszámítva az asztalon maradó pénzt) elosztásának módja, ami kizárólag a zsetonok számán alapul.
   • Egyenlő elosztás: a maradék nyereményeket (leszámítva az asztalon maradó pénzt) osztja el az összes játékos között.
   A munkatársunk által közölt számok egészen addig nem tekinthetők véglegesnek, amíg a Csevegésben minden játékos egyértelműen el nem fogadja azokat. A játékosok megvitathatják a különféle összegeket, majd a munkatársunk elismétli az elfogadott alku eredményét a Csevegésben, és megkéri a még bent lévő játékosokat, hogy mindannyian jelezzék, ha elfogadják a megállapodást.
  11. A játékosok kötelesek az ellenfelük személyazonosságától függetlenül a szokásos módon lejátszani a headsup meccset. Tilos minden olyan játékmód, ami zsetonok áttolásával vagy a játék mellőzésével jár, illetve bármi, ami a rendes játéktól különbözik. Ennek a szabálynak a megsértése büntetést vonhat maga után, akár a platformunkról való kitiltást és az egyenleg elkobzását is eredményezheti. Ez a szabály nem vonatkozik az előre kiírt headsup versenyek utolsó meccsére.

  Verseny ranglista (TLB) vagy sit&go ranglista pontokra vonatkozó megállapodások nem köthetők. Az ilyen alku megkötése az abban részt vevő játékosok érintett versenyben szerzett összes ranglista pontjának megvonását eredményezheti.

9. Fejpénzek

 1. Egyes versenyeken készpénzes fejpénz van bizonyos résztvevőkre vagy minden indulóra. A fejpénzt az a játékos kapja meg, aki az adott játékost kiejti a versenyből.

  A fejpénzes versenyeknek három fajtája van:

  Knockout: Minden indulóra van fejpénz. A játékosok minden általuk kiejtett ellenfél után pénzdíjat kapnak. Van progresszív knockout is, ahol a játékos fejpénze növekszik, ahogy más játékosokat kiejt.

  Team Pro fejpénz: A Team PokerStars Pro versenyen résztvevő minden tagjára fejpénz van kitűzve.

  Fix fejpénz: A versenyen résztvevő egy bizonyos játékosra van kitűzve fejpénz.

  A fejpénzt az a játékos nyeri meg, aki az adott leosztásban a vonatkozó potot megnyerte, ez lehet a fő pot, de a mellékpotok egyike is. A „vonatkozó pot” értelmezése szerint a játékos, akiért a fejpénz jár, abban a potban volt érdekelt az utolsó zsetonjaival.

  • Példa:
   Egy no limit holdem verseny leosztásának résztvevői Daniel (100 zseton), Barry (200 zseton), Vanessa (400 zseton) és Jake (1 000 zseton).

   Daniel allin megy, amit Barry, Vanessa és Jake is megadnak. Azt a kasszát nevezzük fő potnak, amelyben Daniel érdekelt. A licit emellett tovább folytatódik az első mellékpotban.

   Barry allin megy, amit Vanessa és Jake is megadnak. Vanessa és Jake a második mellékpotban folytathatják a licitálást.

   Vanessa allin meg, Jake megadja.

   Mutatásnál Barrynél van a legjobb lap, ő nyeri a fő potot és az első mellékpotot, ezzel kiejti Danielt, így megszerzi az érte járó fejpénzt.

   A második legjobb lap Jake kezében van, ezért ő kapja a második mellékpotot, amivel kiejti Vanessát. Jake gyűjtheti be a Vanessa után járó fejpénzt.

   Vegyük észre, hogy annak ellenére, hogy Barrynél volt összességében a legjobb kéz, nem volt annyi zsetonja, mint Vanessának, így nem tudta őt kiejteni. Jake-nek viszont elég zsetonja volt ehhez, így megnyerte Vanessa fejpénzét.
 2. Olyan pókervariációkban, ahol osztott potért folyik a játék, mint például az omaha hi/lo vagy a stud hi/lo, a fejpénzt mindig a magas pot nyertese kapja meg, hiszen egy játékos nem tud csupán az alacsony potban kiesni.

 3. Azokban az esetekben, amikor két játékosnál azonos nyerő lap van, ezért osztoznak a vonatkozó poton (illetve a 25. pontban ismertetett osztott kasszával játszott pókervariánsok esetén osztoznak a vonatkozó pot magas felén), akkor a kiosztásra kerülő fejpénzt egyenlően kell elosztani a nyertesek között. A nem osztható zsetont a legkorábbi pozícióban ülő játékos kapja.

 4. Ha olyan játékos nyeri a versenyt, akire fejpénz volt kitűzve:

  1. Knockout verseny esetén a nyertes megkapja a saját fejpénzét is.
  2. Ha egy a Team Pro tagokra kitűzött vagy fix fejpénzekkel megrendezett versenyen Team Pro tag vagy a fix fejpénzes játékos nyer, a fejpénz nem kerül kiosztásra.
 5. Amennyiben egy versenyen fejpénz van meghirdetve egy bizonyos játékosra, de az illető nem nevez a versenyre, az adott játékosra vonatkozóan nem kerül kifizetésre fejpénz.

 6. A játékosoknak tilos egymás között arra vonatkozó megállapodást kötni, hogy egy bizonyos játékost kiejtenek a fejpénzének megszerzése érdekében. Az ilyen megállapodás megkötése összejátszásnak minősül, és a versenyből való kizárásra vagy egyéb büntetés kiszabására adhat okot. További tájékoztatás található a jelen szabályzat 20. és 21. pontjában, valamint a Csevegési tilalmak a versenyeken oldalunkon.

 Vitás esetekben a PokerStars vezetőségének döntése véglegesnek tekintendő.

Lapok rangsora

Hand Rankings

Tanulmányozd, hogyan viszonyulnak egymáshoz a lapok a texas holdemben, az omahában és más játékokban!

Pókerjátékok GYIK

faq games

Gyakran ismételt kérdések és azokra adott válaszok a PokerStarson való pókerezés kapcsán.

Pókerszótár

Dictionary

A pókerszótárból megtanulhatod a pókeres szakszavakat és a póker nyelvezetét.

Ügyfélszolgálat

Support

Az ügyfélszolgálati csapat a nap 24 órájában rendelkezésedre áll, és szívesen megválaszol bármilyen kérdést, ami nem szerepel a GYIK-ben.

Játék valódi pénzben

Chip Stack

Hajtsd végre első valódi pénzes befizetésedet és kezdj el játszani a PokerStarson! A befizetés gyors és biztonságos.